Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Na Františku 32

Praha 1

 

 

 

    V Brně 5. března 2003

 

 

Věc:

Žádost o poskytnutí informace dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

 

Žadám Vás tímto o zasláni textu "Kodexu chování" exportéra vojenského materiálu, který na základě Usnesení Vlády ČR č. 385 ze dne 10. 4. 2002 o Národním akčním

plánu boje proti terorismu zpracovalo MPO (ve spolupráci s MZV).

Uvedenou informaci žádám poskytnout v písemné formě zasláním na adresu: Milan Štefanec, xxx xxx, nebo elektronicky na e-mail: xxx xxx.

 

Předem Vám děkuji za poskytnutí informace.

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

Milan Štefanec