Společnost pro trvale udržitelný život, jihočeská regionální pobočka,

se sídlem v Táboře, Pražská č.p.223

IČ 70908231

 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Na Františku 32

Praha 1

 

                                                                                                      

 

Věc: Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném  znění

 

1) Žádáme o zpřístupnění seznamu udělených licencí (s uvedením jména žadatele, názvu vojenského materiálu a jeho množství, konečném užití zboží) na vývoz a dovoz vojenského materiálu dle § 16 zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu  s vojenským materiálem, v platném znění, za rok 2002.

 

2) Žádám o zpřístupnění seznamu zamítnutých žádostí o licenci na vývoz a dovoz vojenského materiálu za rok 2002.

 

3) Žádám o zpřístupnění seznamu povolení vydaných Ministerstvem průmyslu o obchodu ČR pro zahraniční obchod s vojenským materiálem právnickým osobám dle § 6 zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu  s vojenským materiálem, v platném znění, za rok 2002, a o seznam právnických osob jimž bylo v roce 2002 toto povolení odebráno.

 

              Uvedené informace žádáme poskytnout v písemné formě zasláním na adresu pro doručování: Společnost pro trvale udržitelný život, jihočeská regionální pobočka, třída 9. května č.p. 693, 390 02 Tábor. 

 

            Zároveň v souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o sdělení, zda budou z vaší strany účtovány náklady vyhledání informace, a pokud ano, v jaké výši.

 

 

 

V Táboře 20.1.2003

 

 

 

 

 

za Společnost pro trvale udržitelný život, jihočeskou regionální pobočka

                                                                   Miloš Tuháček, jednatel pobočky