Společnost pro trvale udržitelný život, jihočeská regionální pobočka,

se sídlem v Táboře, Pražská č.p.223

IČ 70908231

 

 

Ministerstvo obrany ČR

Odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem Ministerstva obrany ČR

Tychonova 1

Praha 6

 

 

Věc: Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném  znění

 

            Žádáme tímto o zpřístupnění výsledků veřejné obchodní soutěže na prodej nepotřebného vojenského materiálu ze zásob Ministerstva obrany vyhlášené v roce 2002 s uvedením vítězných subjektů a se zeměmi cílového určení (v případě vývozu nepotřebného materiálu do zahraničí) prodaného vojenského materiálu.

 

              Uvedené informace žádáme poskytnout v písemné formě zasláním na adresu pro doručování: Společnost pro trvale udržitelný život, jihočeská regionální pobočka, třída 9. května č.p. 693, 390 02 Tábor. 

 

            Zároveň v souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o sdělení, zda budou z vaší strany účtovány náklady vyhledání informace, a pokud ano, v jaké výši.

 

 

 

V Táboře 20.1.2003

 

 

 

 

 

za Společnost pro trvale udržitelný život, jihočeskou regionální pobočka

                                                                   Miloš Tuháček, jednatel pobočky