Obchod se zbraněmi* v ČR v miliónech USD

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj MPO ČR:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003**

Vývoz

167,0

194,0

154,0

117,0

182,0

104,0

101,4

97,8

68,3

86,9

104,7

Dovoz

42,0

44,0

50,0

34,5

33,1

43,8

115,4

169,8

127,9

103,8

152,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* V tabulce je uveden pouze obchod s vojenským materiálem. Mezi vojenský materiál nejsou dle české právní úpravy řazeny další palné zbraně, jako např. zbraně lovecké, pro sebeobranu nebo zájmovou činnost (vč. střeliva pro ně) a některé druhy výbušnin. Vývoz jen tohoto druhu materiálu představoval např. v roce 2003 87,4 mil EUR.

** Ministerstvo průmyslu a obchodu začalo uvádět od roku 2003 hodnotu obchodu se zbraněmi v evropské měně EUR. Pro rok 2003 tedy export vojenského materiálu činil 82,9 mil. EUR. Dovoz byl 120,4 mil. EUR. Pro potřeby tabulky/grafu byla tato hodnota přepočtena dle kursu USD/EUR ke dni 31. 12. 2003