nesehnuti.cz   |   ekobrana.cz   |   zenskaprava.ecn.cz   |   www.nadrazivcentru.cz   |   jmz.ecn.cz   |   www.hyper.cz
zbrane.ecn.cz
[ HOME - INFORMAČNÍ MATERIÁLY - VÝSTAVA - MONITORING VÝVOZŮ - DŮLEŽITÉ DOKUMENTY ]
[ ŽÁDOSTI O INFORMACE - MÉDIA - CO MŮŽETE UDĚLAT VY - ODKAZY ]

ZBRANĚ NEBO LIDSKÁ PRÁVA?

Česká republika je signatářem celkem 14 mezinárodních úmluv týkajících se obchodu se zbraněmi. Patří k nim i Kodex Evropské unie o obchodu se zbraněmi, který mimo jiné stanovuje:

 • respektování lidských práv v zemi finálního určení;
 • nevydávat exportní licence, pokud existuje riziko, že by navrhovaný vývoz mohl být užit k vnitřní represi;
 • nepovolit vývozy zbraní, které by provokovaly nebo prodlužovaly ozbrojené konflikty nebo zostřily existující napětí v zemi konečného určení;
 • nevydat vývozní licence, pokud je zřejmé riziko, že by příjemce použil navrhovaný export agresivně vůči jiné zemi nebo k vymáhání teritoriálního nároku silou.

  “Zbraně, nebo lidská práva?” je název antimilitaristické kampaně Nezávislého sociálně ekologického hnutí - NESEHNUTÍ.

  NESEHNUTÍ se již od doby svého vzniku v roce 1997 zabývá problematikou obchodu se zbraněmi. Vycházíme přitom ze skutečnosti, že situace ohledně obchodu se zbraněmi je v ČR více než tristní. Česká republika běžně vyváží své zbraně do řady zemí (např. Alžírsko, Angola, Kambodža, Etiopie, Srí Lanka, Zimbabwe), kde probíhá válka či operují teroristické skupiny, režimům které jsou ovládány vojenskou juntou či diktátorem, nebo do zemí které slouží jako překladiště zbraní pro jejich další reexport (Gruzie, Jemen). Antimilitaristická skupinka NESEHNUTÍ se soustředí především na monitoring těchto vývozů. Jde o úkol značně náročný, jelikož většina informací o podobných exportech, stejně jako o udělování vývozních licencí na ně, patří mezi utajované skutečnosti či podléhá obchodnímu tajemství. Sledujeme proto několik různých informačních zdrojů - domácích i zahraničních - které nám umožňují tyto vývozy zaznamenávat a sestavovat z nich přehledné tabulky.

  Takto získané informace pak využíváme k informování veřejnosti, dodáváme podklady pro práci žurnalistů, využíváme právních nástrojů (podněty, žádosti o informace, žaloby, petice…) k ovlivňování odpovědných státních orgánů, organizujeme přímé akce (demonstrace, happeningy…), jejichž cílem je přimět zodpovědné státní úředníky k zastavení zbrojních exportů do konfliktních zemí, pořádáme veřejné besedy spojené s projekcí filmových dokumentů o obchodu se zbraněmi pro veřejnost i střední školy, zajišťujeme putování informační tematické fotovýstavy ad.

  Našim cílem je zabránit tomu, aby české zbraně byly využívány k potlačování lidských práv. Snažíme se, aby se nakládání s vojenským materiálem dostalo pod kontrolu veřejnosti.

  Pozornost věnujeme také jednomu z největších evropských veletrhů zbraní IDET, který se koná každé dva roky v Brně. Při této příležitosti se prezentují takřka všechny významné domácí i zahraniční zbrojovky a záštitu mu svojí účastí poskytují vládní představitelé jak ČR tak i dalších členských zemí NATO. IDET, který bývá prezentován jako veletrh “obranné a bezpečnostní techniky”, propaguje zbrojní firmy, jejichž obchodní strategie je založena na vyzbrojování obou stran konfliktu, korupci, porušování embarg, zvyšování vlastního vlivu bez ohledu na důsledky pro mezinárodní bezpečnost, dodávkách do zemí, kde probíhá občanská válka, a zemí, kde jsou vládnoucími diktaturami porušována lidská práva. Mezi vystavovateli se objevují kupř. i výrobci nášlapných min. Aktivity NESEHNUTÍ proti veletrhu IDET se zaměřují na dva zásadní problémy. Jednak upozorňujeme na problematičnost organizování podobných veletrhů - vydaly jsme rozsáhlé informační materiály o vystavujících firmách, organizujeme protestní demonstrace, koncerty, výstavy, happeningy, projekce filmů z oblastí porušování lidských práv ve vojenských konfliktech, či přímo o mezinárodním obchodu se zbraněmi. Kromě těchto aktivit se snažíme apelovat na představitele státní správy a samosprávy, aby přestali veletrh oficiálně zaštiťovat.


 • Všechny materiály uvedené na těchto stránkách jsou volně šiřitelné. Uvádějte prosím NESEHNUTÍ jako zdroj.
  NESEHNUTÍ Brno, třída Kpt. Jaroše 31, 602 00 Brno, tel./fax: 543 245 342
  brno@nesehnuti.cz, www.nesehnuti.cz, webmaster: duska@seznam.cz

  [CNW:Counter]