nesehnuti.cz   |   ekobrana.cz   |   zenskaprava.ecn.cz   |   www.nadrazivcentru.cz   |   jmz.ecn.cz   |   www.hyper.cz
zbrane.ecn.cz
[ HOME - INFORMAČNÍ MATERIÁLY - VÝSTAVA - MONITORING VÝVOZŮ - DŮLEŽITÉ DOKUMENTY ]
[ ŽÁDOSTI O INFORMACE - MÉDIA - CO MŮŽETE UDĚLAT VY - ODKAZY ]

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY:

Různé úmluvy, smlouvy a deklarace mají za cíl omezovat a kontrolovat záležitosti, které se týkají výroby zbraní, používání různých typů zbraní a samotný obchod se zbraněmi. K uvedeným dokumentům se Česká Republika přihlásila a zavázala se je dodržovat. Řadu z nich však v praxi soustavně porušuje.

Kontrola exportu v České republice v roce 2003 (Kontrola obchodu s vojenským materiálem; Objem výroby, vývozu a dovozu ručních a lehkých zbraní)

Pracovní skupina pro kontrolu obchodu se zbraněmi vydala zprávu o korupci v této oblasti. Zpráva upozorňuje na nedostatky v platných zákonech, nedostatečné kontrolní mechanismy a velkou míru utajování informací. Všechny tyto faktory ponechávají při obchodování se zbraněmi příliš velký prostor pro korupci.

Informace o přístupu České republiky k mezinárodním jednáním k problematice ručních a lehkých zbraní a o objemu výroby, vývozu, dovozu a početních stavech zbraní u držitelů zbrojních průkazů a oprávnění na území České republiky za rok 2002 - CZ

Informace o přístupu České republiky k mezinárodním jednáním k problematice ručních a lehkých zbraní, o vývozu, dovozu a početních stavech zbraní u držitelů zbrojních průkazů a oprávnění na území České republiky za rok 2001 - CZ

Usnesení Evropského parlamentu o realizaci programu Organizace spojených národů pro boj proti nezákonnému obchodu s lehkými zbraněmi

Kodex EU o obchodu se zbraněmi - CZ

Kodex EU o obchodu se zbraněmi - English

Embargo EU a OSN na vývoz zbraní - CZ

Embargo EU a OSN na vývoz zbraní - English

Potvrzení přihlášení se k dodržování kritérií Kodexu EU ...

Ottawská konvence o zákazu protipěchotních minVšechny materiály uvedené na těchto stránkách jsou volně šiřitelné. Uvádějte prosím NESEHNUTÍ jako zdroj.
NESEHNUTÍ Brno, třída Kpt. Jaroše 31, 602 00 Brno, tel./fax: 543 245 342
brno@nesehnuti.cz, www.nesehnuti.cz, webmaster: duska@seznam.cz