nesehnuti.cz   |   ekobrana.cz   |   zenskaprava.ecn.cz   |   www.nadrazivcentru.cz   |   jmz.ecn.cz   |   www.hyper.cz
zbrane.ecn.cz
[ HOME - INFORMAČNÍ MATERIÁLY - VÝSTAVA - MONITORING VÝVOZŮ - DŮLEŽITÉ DOKUMENTY ]
[ ŽÁDOSTI O INFORMACE - MÉDIA - CO MŮŽETE UDĚLAT VY - ODKAZY ]

ŽÁDOSTI O INFORMACE:

Jedním z velkých problémů při prosazování veřejné kontroly obchodu se zbraněmi je skutečnost, že české úřady utajují takřka veškeré informace jak o jednotlivých obchodech, tak také o společnostech jenž se obchodem se zbraněmi zabývají. NESEHNUTÍ ve spolupráci se Společností pro trvale udržitelný život (STUŽ) oslovilo zodpovědná ministerstva se žádostmi o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Po zamítnutí těchto žádostí i následných odvolání byla podána série žalob na příslušná ministerstva.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

 • Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb, o svobodném přístupu k informacím, v platném znění [20. ledna 2003]
 • Odpověď na žádost o poskytnutí informace z 20. 1. 2003 [31. ledna 2003]
 • Rozklad podle § 16 odst.1 a odst.5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů [19. února 2003]
 • Odpověď na rozklad z 19. 2. 2003 [7. března 2003]
 • Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle části třetí zákona č. 150/2002 Sb [2. května 2003]
 • Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb, o svobodném přístupu k informacím, v platném znění [15. března 2003]
 • Odpověď na žádost o poskytnutí informace z 15. 3. 2003 [13. března 2003]
 • Rozklad podle § 16 odst.1 a odst.5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů [27. března 2003]

  Ministerstvo vnitra ČR
 • Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb, o svobodném přístupu k informacím, v platném znění [20. ledna 2003]
 • Odpověď na žádost o poskytnutí informace z 20. 1. 2003 [5. února 2003]

  Ministerstvo obrany ČR
 • Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb, o svobodném přístupu k informacím, v platném znění [20. ledna 2003]
 • Odpověď na žádost o poskytnutí informace z 20. 1. 2003 [31. ledna 2003]
 • Rozklad podle § 16 odst.1 a odst.5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů [19. února 2003]
 • Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle části třetí zákona č. 150/2002 Sb [2. května 2003]

  Ministerstvo zahraničních věcí ČR
 • Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb, o svobodném přístupu k informacím, v platném znění [20. ledna 2003]
 • Odpověď na žádost o poskytnutí informace z 20. 1. 2003 [4. února 2003]
 • Rozklad podle § 16 odst.1 a odst.5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů [19. února 2003]
 • Odpověď na rozklad z 19. 2. 2003 [4. března 2003]
 • Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle části třetí zákona č. 150/2002 Sb [2. května 2003]

 • Všechny materiály uvedené na těchto stránkách jsou volně šiřitelné. Uvádějte prosím NESEHNUTÍ jako zdroj.
  NESEHNUTÍ Brno, třída Kpt. Jaroše 31, 602 00 Brno, tel./fax: 543 245 342
  brno@nesehnuti.cz, www.nesehnuti.cz, webmaster: duska@seznam.cz