nesehnuti.cz   |   ekobrana.cz   |   zenskaprava.ecn.cz   |   www.nadrazivcentru.cz   |   jmz.ecn.cz   |   www.hyper.cz
zbrane.ecn.cz
[ HOME - INFORMAČNÍ MATERIÁLY - VÝSTAVA - MONITORING VÝVOZŮ - DŮLEŽITÉ DOKUMENTY ]
[ ŽÁDOSTI O INFORMACE - MÉDIA - CO MŮŽETE UDĚLAT VY - ODKAZY ]

CO MŮŽETE UDĚLAT VY:

Pokud jste stejně jako my pobouřeni tím, že se Česká republika prostřednictvím zbrojních vývozů podílí nejen na porušování mezinárodních dohod o obchodu se zbraněmi, ale především na brutálním pošlapávaní lidských práv ve světě, na zabíjení a mrzačení civilistů, na eskalaci ozbrojeného násilí při občanských válkách či etnických konfliktech, dejte svůj nesouhlas najevo!

  • požadujte po státních orgánech a svých volených zástupcích, aby se zasadili o to, aby Česká republika dodržovala Kodex EU pro obchod se zbraněmi,
  • zúčastněte se veřejných protestů proti obchodu se zbraněmi,
  • zapojte se do činnosti organizací požadujících účinnou regulaci obchodu se zbraněmi,
  • rozšiřujte informace z těchto www stránek a našich letáků.

  • Všechny materiály uvedené na těchto stránkách jsou volně šiřitelné. Uvádějte prosím NESEHNUTÍ jako zdroj.
    NESEHNUTÍ Brno, třída Kpt. Jaroše 31, 602 00 Brno, tel./fax: 543 245 342
    brno@nesehnuti.cz, www.nesehnuti.cz, webmaster: duska@seznam.cz