nesehnuti.cz   |   ekobrana.cz   |   zenskaprava.ecn.cz   |   www.nadrazivcentru.cz   |   jmz.ecn.cz   |   www.hyper.cz
zbrane.ecn.cz
[ HOME - INFORMAČNÍ MATERIÁLY - VÝSTAVA - MONITORING VÝVOZŮ - DŮLEŽITÉ DOKUMENTY ]
[ ŽÁDOSTI O INFORMACE - MÉDIA - CO MŮŽETE UDĚLAT VY - ODKAZY ]

MONITORING VÝVOZŮ:

Zbraně, nebo lidská práva – zpravodaj o obchodu se zbraněmi (nulté číslo)

Výroční zpráva o kontrole exportu vojenského materiálu a ručních zbraní za rok 2005

PRVÁ VÝROČNÁ SPRÁVA O OBCHODE S VOJENSKÝM MATERIÁLOM ZA ROK 2004 - Slovenská republika

Registr OSN

Přehled vývozů zbraní z ČR

Vývozy zbraní dle celního sazebníku MF ČR

Export vojenského materiálu z ČR (1993 - 2004)

Vývozy a dovozy vojenského materiálu z/do ČR dle údajů MPO za období 1993-2003

Seznam držitelů licencí pro zahraniční obchod s vojenským materiálem [PDF]

Sedmá výroční zpráva EU o vývozu zbraní [PDF verze]

Výroční zpráva o kontrole exportu vojenského materiálu v roce 2004 [PDF verze]

Kontrola exportu v České republice v roce 2003 (Kontrola obchodu s vojenským materiálem; Objem výroby, vývozu a dovozu ručních a lehkých zbraní)

Zahraniční národní zprávy o vývozech zbraní

Nakládání s municí - informace od MO ČR [PDF]

Informace o výsledcích postupu Celní správy České republiky proti nelegálnímu obchodu se zbraněmi, výbušninami, vojenským a radioaktivním materiálem a zbožím dvojího použití za rok 2003


Všechny materiály uvedené na těchto stránkách jsou volně šiřitelné. Uvádějte prosím NESEHNUTÍ jako zdroj.
NESEHNUTÍ Brno, třída Kpt. Jaroše 31, 602 00 Brno, tel./fax: 543 245 342
brno@nesehnuti.cz, www.nesehnuti.cz, webmaster: duska@seznam.cz