nesehnuti.cz   |   ekobrana.cz   |   zenskaprava.ecn.cz   |   www.nadrazivcentru.cz   |   jmz.ecn.cz   |   www.hyper.cz
zbrane.ecn.cz
[ HOME - INFORMAČNÍ MATERIÁLY - VÝSTAVA - MONITORING VÝVOZŮ - DŮLEŽITÉ DOKUMENTY ]
[ ŽÁDOSTI O INFORMACE - MÉDIA - CO MŮŽETE UDĚLAT VY - ODKAZY ]

PETICE „Zbraně, nebo lidská práva?“:

PETICE UKONČENA - PETICE UKONČENA - PETICE UKONČENA

Petici „Zbraně, nebo lidská prava“ adresovanou ministru průmyslu a obchodu podepsalo do konce roku 2003 více než 1 200 občanů (viz tisková zpráva). Odpověď ministra průmyslu na tuto petici naleznete ZDE.

Vzhledem k tomu, že ministr Milan Urban ve své odpovědi přiznává, že „...žádostem o ‘zastavení vývozu do konfliktních nebo nestabilních zemí’ nelze zcela jednoznačně vyhovět.“ a nebo, že „Nelze proto odpovědně poskytnout stoprocentní záruku, že zbraně nebudou dodány do země, kde podle Vašich názorů, mohou být použity k porušování lidských práv“ sběr podpisů pod petici dále pokračuje, chystáme další protesty a její opakované předání.

Text petice
Vážený pane ministře!
Obracíme se na Vás v souvislosti s vývozem zbraní z České republiky. Česká republika je signatářem řady mezinárodních úmluv a dohod regulujících obchod se zbraněmi. Mezi tyto úmluvy patří i Kodex EU o obchodu se zbraněmi (EU Code of Conduct on Arms Exports) z roku 1998. Kodex EU stanovuje pro obchod se zbraněmi mj. tato kritéria:

 • respektování lidských práv v zemi finálního určení;
 • nevydávat exportní licence, pokud existuje riziko, že by navrhovaný vývoz mohl být užit k vnitřní represi;
 • nepovolit vývozy zbraní, které by provokovaly nebo prodlužovaly ozbrojené konflikty nebo zostřily existující napětí v zemi konečného určení;
 • nevydat vývozní licence, pokud je zřejmé riziko, že by příjemce použil navrhovaný export agresivně vůči jiné zemi nebo k vymáhání teritoriálního nároku silou.

  Vaše ministerstvo, které je schvalovacím orgánem licencí pro obchod se zbraněmi i pro jejich vývoz, přesto povolilo celou sérii zbrojních vývozů, v jejichž důsledku se české zbraně za stovky milionů korun ocitly ve vojensky a politicky nestabilních oblastech, jako je Srí Lanka, Zimbabwe, Jemen, Alžírsko, Kolumbie, Sýrie, Angola ad. České zbraně (děla, tanky, raketomety, pistole...) nezřídka slouží k podpoře obou stran válečného konfliktu (Srí Lanka), vyzbrojování vlád hrubě porušujících lidská práva (Zimbabwe), či se ocitají v oblastech s nejasným cílem určení (např. Jemen, z něhož zbraně putují do Súdánu apod.). Celý proces udělování zbrojních licencí je navíc velmi netransparentní, neboť veřejnost nemá přístup k informacím o vývozech zbraní z ČR (vztahuje se na ně vládní nařízení o utajovaných skutečnostech).

  Jako občané ČR tímto vyjadřujeme nesouhlas se skutečností, že české zbraně slouží k porušování lidských práv ve světě.

  Žádáme Vás proto o:

 • důsledné dodržování všech kritérií Kodexu EU o obchodu se zbraněmi;
 • začlenění všech kritérií Kodexu EU do českého práva;
 • okamžité zastavení vývozu zbraní z ČR do konfliktních či nestabilních regionů a do zemí, kde by mohly být tyto zbraně použity k porušování lidských práv;
 • posuzování možné zneužitelnosti zbraní proudících z ČR do zahraniční z pohledu ochrany lidských práv a mezinárodní bezpečnosti;
 • zvýšení transparentnosti celého licenčního řízení, ve kterém se rozhoduje o vývozech zbraní z ČR;
 • vydávání každoroční podrobné zprávy o vývozech všech zbraní z ČR a její předložení k veřejné diskusi.

 • Všechny materiály uvedené na těchto stránkách jsou volně šiřitelné. Uvádějte prosím NESEHNUTÍ jako zdroj.
  NESEHNUTÍ Brno, třída Kpt. Jaroše 31, 602 00 Brno, tel./fax: 543 245 342
  brno@nesehnuti.cz, www.nesehnuti.cz, webmaster: duska@seznam.cz